DOBRA PRILIKA ZA NAŠE ORGANIZATORE PUTOVANJA

Vlada Srbije je usvojila Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje organizovanog turističkog prometa na teritoriji Republike Srbije i za tu namenu predviđen je budžet od ukupno 5 miliona dinara
DOBRA PRILIKA ZA NAŠE ORGANIZATORE PUTOVANJA

Na osnovu Uredbe, pravo na dodelu subvencija imaju turističke agencije organizatori turističkog putovanja, registrovani na teritoriji Republike Srbije, koje poseduju propisanu licencu, i to po realizaciji organizovanog dovođenja turističkih grupa domaćih ili stranih turista (najmanje 15 turista).

Iznos sredstava subvencija za ostvarena tri do četiri noćenja, za organizovano turističko putovanje, odnosno za ostvarena dva do četiri noćenja za međunarodni kongres/međunarodni korporativni događaj, po stranom turisti iznosi 15 evra, a iznos sredstava subvencija za ostvarenih pet i više noćenja, za organizovano turističko putovanje, odnosno za međunarodni kongres/međunarodni korporativni događaj, po stranom turisti iznosi 20 evra. Za domaće turiste iznos sredstava subvencija za ostvarena dva noćenja, iznosi 7 evra, a iznos sredstava subvencija za tri i više noćenja 10 evra.


Izvor: mtt.gov.rs

 
www.turizamsrbije.info