1. JANUARA POČINJE PRIJAVLJIVANJE GRAĐANA ZA VAUČERE ZA ODMOR U SRBIJI

Turistički vaučeri za odmor u Srbiji se dodeljuju u cilju podsticanja unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
1. JANUARA POČINJE PRIJAVLJIVANJE GRAĐANA ZA VAUČERE ZA ODMOR U SRBIJI

Vaučeri u vrednosti od 5 hiljada dinara mogu koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta ili mesta studiranja korisnika vaučera, sve do 20. novembra 2022. godine.

Za sada je predviđeno da se građanima podeli 100.000 vaućera čija je pojedinačna vrednost kao i prethodnih godina iznosi 5 000 dinara, pa prema tome ukoliko želite da iskoristite ovi pogodnost budite brzi. Mogućnost da dobiju vaučer imaju: penzioneri, nezaposlena lica, korisnici prava na tuđu negu i pomoć, radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno, korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima nižim od 70.000 dinara, korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom a upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju i studenti. 

Prijave će se primati od 01. januara 2022. zaključno sa 15. oktobrom 2022. godine, a potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP "Pošta Srbije" podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana. 

Rezervacija smeštaja se vrši kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji. Lista ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera biće objavljena na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija najkasnije 31. decembra 2021. godine, i biće dva puta sedmično ažurirana.

Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom i načinima realizacije šeme dodela vaučera zainteresovani mogu dobiti na internet adresi Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: www.mtt.gov.rs

 
www.turizamsrbije.info