KAKO DO LICENCE ZA TURISTIČKOG VODIČA I PRATIOCA
MInistarstvo turizma i omladine raspisalo je Oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca
KAKO DO LICENCE ZA TURISTIČKOG VODIČA I PRATIOCA Zainteresovani kandidati prijave za polaganje stručnog ispita mogu podneti od 19. do 26. septembra 2023. godine.

Oglas je raspisan za 300 kanditata za turističkog vodiča i za 200 kandidata za turističkog pratioca.
Prijave za polaganje podnose se poštom isključivo putem Post-ekspres pošiljke na adresu: Ministarstvo turizma i omladine, Sektor za turizam, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, ili se mogu predati na pisarnici ministarstva na istoj adresi.

Pogledajte Oglas, saznajte uslove i šta vam je sve potrebno od dokumentacije
 
www.turizamsrbije.info