CENE ZA INO ARAŽMANE VIŠE I DO 20%
O ponudi turističkih agencija za predstojeću letnju sezonu, zaštiti putnika i novim tehnologijama u organizovanju turističkih aranžmana razgovaramo sa Aleksandrom Seničićem, direktorom Yutee-TN: Februar mesec je vreme kada se svode prošlogodišnji rezultati. Pa kako su u 2023. godini poslovali naši touroperatori i njihovi subagenti?

Možemo da budemo zadovoljni kako je prošla 2023 godina. Ukupan promet i broj putnika je za nijansu bio bolji nego 2022 godine. Dešavali su se sporadični problemi, pretežno vezani za vremenske nepogode, Imali smo manji broj žalbi nego u prethodnoj godini, ali  smo na žalost imali i bankrot dva posrednika i na kraju sezone jednog turopertera. Putnici koji su uplatili kod posrednika su svi realizovali svoja putovanja, dok je još u toku isplata novca putnicima koji su uplatili aranžmane kod turoperatera. Sve zajedno možemo da budemo zadovoljni, obzirom na krizu tokom perioda Korona virusa i velikih problema sa kojima smo se suočili u turističkim agencijama.

e-TN: A putnici, da li su i oni bili zadovoljni kvalitetom pruženim uslugama i da li je broj pritužbi na rad turističkih agencija u porastu?

Velika većina putnika je bila vrlo zadovoljna uslugama turističkih agencija. Broj žalbi u odnosu na broj realizovanih aranžmana ,ne prelazi više od 0,3%, što je daleko bolje od evropskog proseka koji iznosi oko 2,5%. Najčešće žalbe putnika su početkom sezone se odnosile na kašnjenje avio letova, na šta nisu mogle da utiču turističke agencije, dok tokom sezone su najčešće se odnosile na kvalitet smeštaja i usluga u objektima.

e-TN: Pojavile su se  prve ovogodišnje „firts minute“ ponude. Kakve su one „cenovno“ u odnosu na prošlogodišnje?

Da prodaja aranžmana „first minute“ je krenula još od oktobra meseca sa značajnim popustima koji su za odrađene objekte iznosili i preko 50%. Kako se približavamo početku sezone popusti će biti manji. Cene su generalno veće na svim destinacijama usled globalne i lokalne inflacije kao i poskupljenja svih roba i usluga koje formiraju cenu.

e-TN: Da li će se to preslikati i na letnje aranžmane?

Na žalost da. Cene za ovogodišnju sezonu su praktično više za sve destinacije. Kada govorimo o privatnom smeštaju i prevozu autobusom, za oko 10% , dok su cene na avio aranžmanima više za oko 15% do 20%.

e-TN: Generalno, kakvu ponudu turisti mogu očekivati ovog leta?

Ponuda je zaista jako bogata, bez nekih značajnih „novih destinacija“. Počev od Grčke sa ponudom apartmanskog i hotelskog smeštaja na severu, do destinacija širom Grčke i Grčkih ostrva. Zatim Turska sa izuzetno bogatom ponudom od severa do juga obale, Crna Gora, Bugarska, Španija, Italija, Egipat, Tunis, Hrvatska, Albanija.

  e-TN: Ne bih da plašim potencijalne putnike, ali smo svake godine svedoci da neka agencija zatvori svoja vrata a ljudi ostanu bez svojih odmora i bez novca. Realno, kako da budemo sigurni da se to neće desiti i ove 2024. godine?

Nema garancija za tako nešto, kao ni u bilo kojoj drugoj delatnosti. Verujem ipak da ulazimo u mirniji i stabilniji period nakon Korone i da su agencije krenule putem, pre svega finansijske stabilizacije poslovanja i konačnog izlaska iz krize. Ipak, imam utisak da kada dođe do takve situacije tome se daje daleko više na značaju u medijima u odnosu na slične stvari. Recimo kao kod prodaje stanova ili nameštaja i bele tehnike. I to se dešavalo poslednjih godina i u ovim drugim delatnostima. Kupci pojedinačno budu daleko više oštećeni s obzirom da ne postoji nikakav model zaštite njihovog novca, za razliku od turističkih agencija gde putnici budu obeštećeni u najvećem broju slučajeva u potpunosti, ili delimično. To u drugim delatnostima nije slučaj već tada odmah nakon bankrota ostaju bez kompletnog novca, bez izuzetka.

e-TN: Po Vašoj oceni da je dobra naša zakonska regulativa koja štiti putnike od takvih neželjenih situacija i kako je to regulisano u drugim zemljama?

Mislim da je regulativa koja reguliše zaštitu korisnika usluga turističkih agencija daleko kvalitetnija od bilo kojih uslova koje putnici „dobijaju “kod individualnih putovanja dok  za putovanja u sivoj zoni -preko društvenih mreža i raznih „stručnjaka“ nema nikakvih garancija i svake godine imamo hiljade prevarenih korisnika koji ostaju i bez novca i bez putovanja. U velikoj većini zemalja u okruženju i Evropi sistem je sličan ili identičan. Jedine razlike se odnose na veću ličnu odgovornost vlasnika i visinu garancije. Neophodno je da  pomenem da su garancije u Srbiji, koje idu i do 400.000 eura u zavisnosti od prometa, apsolutno najveće u Evropi. Najveća razlika u odnosu na Evropu je u brzini realizacije i pravnom okviru takvih situacija. Takođe,  u Evropi vlasnici agencija vrlo često organizuju i dobrovoljne Fondove za dopunu garancije, štiteći i na taj način svoj posao. To nije nešto što je obavezno ali postoji veliko učešće svih agencija.

Nakon Korone i uočenih velikih problema oko zadržavanja novca od strane avio kompanija, hotela i turističkih agencija ili potpunog prestanka njihovog rada, započete su aktivnosti na globalnom nivou pa i u EU po pitanju iznalaženja novih modela zaštite potrošača i načina plaćanja u turističkoj industriji. YUTA aktivno učestvuje u svim tim procesima preko Evropske Komisije, kao jedini pravni subjekt sa Zapadnog Balkana, koji je u poziciji da učestvuje i glasa na Evropskoj Komisiji, samostalno ali i preko ekspertskog tima u kome je član Mon TiN Safe administracija. Ove aktivnosti napreduju i u narednom periodu će svakako doneti novosti po pitanju sigurnosti putnika i drugačijeg načina prometa u turističkoj industriji.

e-TN: Čini se da je mali broj turističkih agencija koje bave receptivnim turizmom. Zašto je to tako i da će najavljeni EXPO 2027 to promeniti?

Sve je veći broj agencija koje počinju da se bave receptivnim turizmom, što je jako pozitivno, ali je i rezultat velikog interesovanja za Srbiju kao turističku destinaciju .Do pre nekoliko godina to je bio pionirski rad velikog odricanja bez nekih značajnih finansijskih rezultata. Sada je situacija drugačija. Sigurno je da će i EXPO 2027 doprineti još većem broju agencija koje će ponuditi receptivne programe.

e-TN: Nove tendencije u turističkoj industriji sve više daju prioritet individualnim putovanjima i mnogobrojnim online buking sistemima. Digitalizacija poslovanja je postala neminovnost, a pitanje je trenutka kada će veštačka inteligencija početi da pravi turističke aranžmane. Kada se sve to uzme u obzir po Vama, kakva je perspektiva samog postojanja turističkih agencija?

Potpuno ste u pravu. Nove tehnologije i nove generacije sve više omogućavaju samostalno organizovanje putovanja. Još uvek to ne ugrožava u velikoj meri rad turističkih agencija upravo zbog sigurnosti i ipak povoljnijih cena, pogotovo kad je reč o paket aranžmanima sa čarter prevozom. Smatram da se agencije moraju ubrzano prilagođavati novim tehnologijama i navikama savremenih putnika, ukoliko žele da opstanu. Svakako velika je i uloga države, pre svega kod zaštite rada zvaničnih i registrovanih -licenciranih touroperatera, u odnosu na sve veći broj nelegalnih ponuđača na društvenim mrežama i internetu generalno ali i na svakom drugom mestu. Samo na taj način se može napraviti dobar ambijent za rad agencija i prevoznika i uobličiti pravni okvir za apsolutnu zaštitu potrošača. Ukoliko se to ostvari na pravi način i turističke agencije će opstati, naravno u savremenijem obliku.
Datum postavljanja na sajt: 15. 04. 2024 10:40:58