NAŠE KAMPANJE SU USPEŠNE I EFIKASNE
Promotivne aktivnosti koje Turistička organizacija Srbije sprovodi na društvenim mrežama i kako se organizuju studijske posete touroperatora, novinara i blogera samo su neke od tema o kojima smo razgovarali sa Marijom Labović, direktorom TOS-a

Srbija par poslednjih godina beleži konstantan rast i broja turista i broja noćenja, kako domaćih tako i stranih. Kako ste Vi kao direktor TOS-a zadovoljni postignutim rezultatima? Da li je moglo bolje, odnosno preciznije da je TOS-ov budžet veći, i da su veća ulaganja u promociju, da li bi i rezultati bili bolji?

Srbija zaista već poslednjih pet godina beleži kontinuirani rast koji je dvocifren, što je zaista veoma dobar rezultat u poređenju sa evropskim i svetskim prosekom. U tom smislu smo vrlo zadovoljni rezultatima koje postižemo.
Što se budžeta tiče, naravno da svaka kampanja zavisi od budžeta kojim se raspolaže. Prema istraživanju Evropske turističke komisije, čiji je Turistička organizacija Srbije član, a koja broji ukupno 33 člana, budžet Srbije je po visini iznosa šesti najniži od 28 članica koje su učestvovale u istraživanju. To samo po sebi govori koliko je teško boriti se u toj utakmici i zaista je veliki izazov postići dobre rezultate. Mi ulažemo velike napore u promociju Srbije kao turističke destinacije, a ukupni broj turista, broj noćenja i ostvareni devizini priliv govori u prilog tome da su naše promotivne kampanje zaista uspešne i efikasne.

Kad je reč o promociji Srbije kao turističke destinacije, što je TOS-ov osnovni posao, čini nam se da je akcenat stavljen na društvene mreže.

Tako je, u poslednje tri godine daleko veća sredstva izdvajamo za online oglašavanje nego što smo to činili prethodnih godina. U ovom trenutku ona iznose oko 10% od ukupnih sredstava koje izdvajamo za promotivne aktivnosti. U narednom periodu planiramo da to još povećamo. Sva istraživanja su pokazala da se turisti u poslednje vreme odlučuju za destinaciju koju će posetiti kroz online pretragu. To obuhvata i internet stranice, društvene mreže, turističke online portale i slično. Mi smo ove godine uspeli da proširimo naše aktivnosti na najveće turističke portale, tako da će uskoro krenuti kampanja TOS-a na TripAdvisor-u i Expedia-i, što će biti novina u odnosu na dosadašnje oglašavanje kad je online marketing u pitanju. Ova digitalna kampanja u kontinuitetu traje tokom cele godine.

A kad je sezonalnost u pitanju?

U tim periodima naše promotivne aktivnosti su dodatno pojačane kroz ostale tradicionalne medije poput televizije, radija i novina kad su u pitanju domaći turisti. Za strane turiste dodatno su pojačane digitalne kampanje na onim emitivnim tržištima koja su za nas posebno značajna. Trenutno je u toku TOS-ova globalna kampanja  na BBC-u i Euronews-u, kao i na njihovim digitalnim platformama.

Primetio sam da ste na Facebook-u svaki kalendarski mesec posvetili nekom određenom turističkom proizvodu.

Tako je, što se tema po mesecima tiče: u februaru nam je tema bila „Srednjovekovna Srbija“ u čijem su fokusu bili manastiri, u martu „Biciklom kroz Srbiju – destinacije, zanimljvosti, događaji, u aprilu je bila „Mistična Srbija“ koja je takođe fokusirana na destinacije, zanimljivosti i događaje, u maju je bila „Gostoljubiva Srbija“ koja se odnosila na odmor na selu, u junu je bio „City break“ – gradovi, događaji, atrakcije, u julu „Vode Srbije“ koja se odnosi na događaje, atrakcije i aktivnosti, vezane za gradove i mesta koja se nalaze uz reke i jezera, u avgustu je tema „Priroda“, u septembru je „Mesec vina“ – destinacije, zanimljivosti, događaji, u oktobru je tema „Ukusi Srbije“ koja akcenat stavlja na gastro ponudu kroz city break destinacije, u novembru ćemo imati kampanju koja će u centru promocije imati one lokalitete koji se nalaze na UNESCO-vim listama, dok će u decembru tema biti „Zima u Srbiji“ i odnosiće se na destinacije, aktivnosti i atrakcije.

Imate li neke konkretne podatke kada je reč o posetama na društvenim mrežama?

Interesantno je da smo u 2018-oj i 2019-oj godini maltene duplirali posete na našim nalozima na društvenim mrežama. U prvoj polovini ove godine na Facebook-u i Instagram-u smo stekli više novih pratilaca nego tokom cele 2018-te godine, tako da smo u prvoj polovini 2019-te  godine zabeležili 94 000 novih pratilaca. Na Instragramu trenutno imamo preko 100 000 pratilaca, na Twitteru imamo 54 000 , a na Facebook-u imamo ukupno 325 000 registrovanih pratilaca. Međutim, ne moraju ljudi da budu naši pratioci da bi videli naše objave i u tom smislu evo nekoliko podataka koji su još interesantniji. Reach (domašaj, doseg) vezan za objave u prvoj polovini 2019-te godine iznosio je 23 000 0000, broj klikova, odnosno reakcija na objavu je bio 1 044 000, oglasi su bili prikazani 114 000 000 puta, a ukupan broj video pregleda na YouTube-u, Google-u display-u i Facebook-u prvoj polovini 2019-te godine je bio čak 6 000 000.

Malopre smo se dotakli vrsta turističkih proizvoda. Zanima me Vaše mišljenje da li treba promovisati sve turističke proizvode ili se pak se pak fokusirati na neke odredjene i koje?

Strategijom razvoja turizma Srbije do 2025-te godine definisani su prioritetni turistički proizvodi i oni turistički proizvodi koji daju dodatu vrednost. Mi nastojimo  da u našim promotivnim kampanja skrenemo pažnju na one turističke prozvode koji su upečatljivi za našu zemlju i gde možemo da ostvarimo komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju. Srbiju promovišemo kao destinaciju za kratak odmor u gradovima, kao destinaciju koja ima bogato kulturno-istorijsko nasleđe, ističemo značaj prirode i aktivnog odmora u okviru kojeg promovišemo Dunav, planine, banje, zatim promovišemo wellness i zdravstveni turizam, kao i kongresni turizam. Poseban akcenat stavljamo na promociju kulturno-istorijskog nasleđa, s obzirom da je istraživanje koje smo radili pokazalo da 62,4% stranih turista dolazi u našu zemlju upravo zbog kulturno-istorijskog nasleđa (op. a. u istraživanju bilo je moguće dati više odgovora).

Jedna od redovnih aktivnosti TOS-a je to da organizuje posete blogera i novinara. Kakva su iskustva i kako to funkcioniše u praksi?

Naša iskustva su vrlo pozitivna s obzirom na to da je uvek efektniji PR tekst, reportaža, blog, koji se objavljuju od strane nekog koji je došao sa emitivnog tržišta, nego plaćeni oglas. Drugo, naš budžet je ograničen na taj način da reklamu u takvim medijima ne bismo bili u mogućnosti da priuštimo. U tom smislu, dolazak novinara, blogera i TV ekipa su veoma dragoceni zato što zahvaljujući njima imamo veliki broj objava koje direktno utiču na posetu stranih turista. Primera radi, u 2017-oj godini kroz studijske posete novinara iz Kine imali smo vrednost medijskih objava u iznosu od preko sedam miliona eura, što je daleko više nego naš budžet. Prošle godine je to bilo više od tri miliona eura samo u Kini, ne računajući ostale zemlje.
Što se tiče drugog dela Vašeg pitanja, TOS ima veoma dobru i korektnu saradnju sa lokalnim  turističkim organizacijama, avio kompanijama, turističkom privredom koja se ogleda u pružanju asistencije prilikom organizacija studijskih poseta Srbiji za turoperatore, novinare i blogere iz inostranstva. Primera radi, TOS do sada nije platio nijednu avio kartu za novinare, blogere i turoperatore iz NR Kine i dalekih tržišta, s obzirom na ograničen budžet, već je to realizovano u saradnji sa avio kompanijama. Dakle, prilikom realizacije studijske posete, avio karte sponzoriše određena avio kompanija, a u Srbiji učesnicima studijske posete bude obezbeđen smeštaj, usluge vodiča, transfer, u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama koje, u zavisnosti od načinjenog itinerera, preuzmu na sebe deo troškova u lokalu u skladu sa mogućnostima. Stoga bih ovu priliku iskoristila da istaknem značaj takve saradnje i da se zahvalim na istoj svim pomenutim predstavnicima turističke industrije.

Kako, da tako kažem, birate novinare, blogere i TV ekipe?

U saradnji sa angažovanim PR agencijama na emitivnim tržištima, vrši se izbor novinara i blogera, i to je veoma važno, jer na taj način imamo objave u najeminentnijim časopisima u svetu, kao i priloge na najgledanijim i najuticajnijim televizijama u svetu.

Pomenuli ste posete stranih touroperatora. Kakav je odziv naših receptivnih turističkih agencija i da li mislite da naše turističke agencije treba da se više posvete receptivi?

Kad organizujemo posete turoperatora iz inostranstva, mi obavezno u sklopu itinerera studijskih poseta destinacijama u Srbiji organizujemo i radionice, odnosno poslovne sastanke sa predstavnicima naše turističke privrede i u velikom broju slučajeva je odziv veliki. Uglavnom učešće uzmu turističke agencije koje su zainteresovane za to konkrektno tržšite odakle dolaze organizatori putovanja.
Nedavno smo organizovali trodnevnu posetu Srbiji turoperatora iz čitave Azije, a u sklopu posete bila je upriličena i radionica na kojoj je učestvovalo 38 predstavnika turističke privrede iz 12 azijskih zemalja. To smo uradili uz saradnju sa avio kompanijom Turkish Airlines koja je obezbedila besplatne karte za sve učesnike. Partner nam je bio i hotel Hyatt Regency, kao i Turistička organizacija Novog Sada koja je obezbedila smeštaj u Novom Sadu u vidu jednog noćenja za sve učesnike. Na pomenutoj radionici učešće je uzelo i oko 60 predstavnika naše turističke privrede.
TOS se trudi, prilikom predstavljanja na inostranim tržištima, ukoliko nije u pitanju isključivo sajamski nastup, da u sklopu nastupa upriliči i prezentaciju destinacije uz radionicu i poslovne sastanke namenjene stranim organizatorima putovanja i predstavnicima naše turističke privrede. Zadovoljni smo činjenicom da se solidan broj predstavnika turističke privrede odaziva na naš poziv, u skladu sa interesovanjem za određeno tržište, kao i da su sveukupni utisci pozitivni.
Mi kao nacionalna turistička organizacija smatramo da su receptivne turističke agencije izuzetno važne, pri čemu treba naglasiti da je kvalitet usluga koje pružaju hotelijeri i drugi pružaoci usluga smeštaja i ishrane veoma bitan za svaku turističku destinaciju, jer od kvaliteta tih usluga zavisi i ukupno zadovoljstvo stranih turista Srbijom kao turističkom destinacijom i utisci koje nose iz Srbije.

Kad je reč o stranim tržištima čini se da je dugoročno gledano najperspektivnije kinesko tržište. Koje aktivnosti TOS sprovodi na tom tržištu?

TOS sprovodi promotivne aktivnosti na tržištu NR Kine duži niz godina, a intenzivno od 2017-te godine kada je Srbija ukinula vize za kineske državljane. Promotivne aktivnosti TOS-a na ovom veoma važnom tržištu podrazumevaju: učešće na dva najznačajnija međunarodna sajma u Kini, COTTM u Pekingu i CITM u Šangaju; organizaciju radionica i prezentacija destinacije; organizaciju studijskih putovanja za turoperatore, novinare, blogere i influensere. TOS je u posetu Srbiji do sada doveo stotinak organizatora putovanja, novinara, blogera i influensera, u čemu je veoma značajna uloga i podrška lokalnih turističkih organizacija tokom same realizacije. Jedna od važnih promotivnih aktivnosti na kineskom tržištu tokom ove godine je svakako učešće na sajmu u Pekingu, jer smo tom prilikom organizovali prezentaciju destinacije i radionicu na kojoj je učestvovalo stotinak kineskih touroperatora. Za sprovođenje pomenutih aktivnosti sarađujemo sa angažovanom PR agencijom u Kini, uz pomoć njih realizujemo kampanje na kineskim društvenim mrežama Weibo i WeChat, organizujemo online edukativne radionice i slično.

Pomenuli ste sajmove turizma u Kini. Na kojim je još inostranim sajmovima turizma TOS učestvovao ili planira da učestvuje do kraja ove godine?

Poslednjih godina, kada su u pitanju sajamski nastupi, redukovali smo broj sajmova na kojima uzimamo učešće, tačnije smanjili smo broj sajmova koji su namenjeni široj publici. Sada smo koncentrisani na sajmove koji su namenjeni poslovnim posetiocima, s obzirom na već pomenuti trend da se turisti sve češće odlučuju za neku destinaciju kroz online istraživanje i pretragu. TOS u skladu sa svojim planom aktivnosti u 2019. godini nastupa na sajmovima turizma u: Berlinu, Londonu, Moskvi (tu imamo dva sajma), zatim u Njujorku, Sofiji i Riminiju, a ove godine ćemo ponovo uzeti učešće na sajmu turizma u Parizu, nakon pauze u trajanju od 7-8 godina.

I za kraj jedno za Vas, mislim, nezahvalno pitanje. Kada bi Vas neki inostrani turista zamolio da mu napravite za Srbiju idealan itinerer u trajanju od recimo sedam dana, kako bi ga napravili?

Vrlo je teško napraviti jedan sedmodnevni itinerer, jer on zavisi od afiniteta, potreba, interesovanja i navika samog turiste. Ja ne bih izdvajala posebno nijedan itinerer, jer smatram da svaka destinacija zavređuje pažnju i da pruža različite doživljaje i iskustva. Ja lično preferiram destinacije koje pružaju mogućnost aktivnog odmora i boravka u prirodi, na svežem vazduhu.


Datum postavljanja na sajt: 04. 12. 2019 09:07:38