NE OČEKUJEM VEĆE POTRESE
Miloš Božanić, predsednik Upravnog odbora YUTA za naš turistički portal govori o aktuelnoj situaciji na tržitu organizovanih putovanja u Srbiji


e-TN: Nedavno ste izabrani za novog predsednika Upravnog odbora YUTA. Imajući u vidu da su za turističke agencije prethodne dve godine bile više nego teške zbog Covid pandemije, a da se u ovoj 2022. ipak više putovalo kako ocenjujete uopšte stanje na našem tržištu organizovanih putovanja?

U proteklom periodu tokom COVID krize, tokom 2020. i 2021. godine najveći broj turističkih agencija nije mogao da obavlja svoju delatnost iz razloga više sile. Delimično se situacija promenila početkom 2021. ali uz velike restrikcije i vrlo stroge protokole za putovanja, što je onemogućilo veći broj ljudi da uopšte i razmišlja o putovanjima. To je prouzrokovalo jako težak status turističkih agencija i radnika i dovelo do prestanka rada jednog broja turističkih agencija, ali i do velikog odliva radne snage.

U ovom trenutku možemo da kažemo da se situacija stabilizovala i da je protekla sezona bila uspešna i dobro popunjena, ali je veliko pitanje da li je jedna dobra sezona dovoljna da se troškovi poslovanja iz protekle dve godine pokriju. Svakako je pozitivno da i dalje postoji želja i potreba za putovanjem, ali prava slika stanja na tržištu turističkih agencija biće poznata po isteku roka za realizaciju ili povraćaj sredstava za tzv. "zamenska putovanja" u februaru 2023 godine. Ono što nas svakako mora zabrinuti dugoročno je kako i na koji način obezbediti nove radnike i da li će to biti dugoročan problem u smislu vremena potrebnog za njihovu edukaciju i uključivanje u posao. Za sada izgleda da će osim finansijske konsolidacije tržišta biti neophodno i dodatno vreme za novu radnu snagu.

e-T: Pomenuli ste „zamenska putovanja“. Da li očekujete da će tu biti problema, odnosno da li će sve članice YUTA ispuniti svoje obaveze prema putnicima koji su bili sprečeni da zbog Korone realizuju svoje turističke aranžmane?

Prema mojim saznanjima ostalo je oko 15% neiskoršćenih zamenskih putovanja i verujem da će naše članice koje imaju ovu obavezu izmiriti obaveze prema putnicima, osim onih koji se nalaze u problemu oko novca koji je uplaćen Mouzinidis travel-u u Grčkoj a koji je proglasio bankrot.

e-TN: Upravo se završila letnja turistička sezona. Kako je prošla i imate li podatke koliko se naših građana odmaralo u stranim letovalištima?

Sezona prošla dosta dobro, bez većih potresa i problema i sa veoma popunjenim kapacitetima na svim destinacijama. Istine radi, turističke agencije su opreznije ušle u zakup kapaciteta poučeni iskustvom u poslednjih dve godine, kao i činjenicom da je veliki broj tzv. "zamenskih putovanja" već bio realizovan tokom poslednje sezone, što nije donelo agencijama neki novi prihod. Sve u svemu možemo da kažemo da smo zadovoljni poslednjom sezonom i da ona može da se okarakteriše kao početak oporavka naše delatnosti, naravno pod uslovom da se ne dogode neke nepredviđene okolnosti u dogledno vreme. Ukupan broj putnika na stranim destinacija u protekloj sezoni se kreće oko 1,1 milion putnika, što je u poređenju sa 2019. za oko 10 % manje.

e-TN: Ranijih godina skoro svake sezone bili smo svedoci da neke turističke agencije zatvore svoja vrata a njihovi putnici ostanu bez svojih plaćenih turističkih aranžmana. Da li je i ove godine bilo takvih slučajeva?

Nažalost to se dešava svuda u svetu, a period COVID krize je u velikoj meri doprineo tome. Ne treba da zaboravimo da smo 2019. imali prestanak rada ili kako se to obično naziva "bankrot najveće i najstarije turističke agencije na svetu Tomas Cook-a i da su desetine hiljada putnika bili oštećeni i nisu došli do svog novca. Ove godine zbog iznenadnog "bankrota" velikog grčkog touroperatora Mouzenidis-a, koji je bio jako značajan partner našim agencijama za zakupe u hotelima u Grčkoj, deo naših agencija su se našle u finansijskim problemima, jer su uplatile novac na njegove račune pre početka krize, a da su nakon propadanja ove agencije ostale bez tih sredstava koja nisu mogli da nadoknade.

Moram da kažem da je u periodu 2016 - 2020. naša asocijacija je imala veoma razvijen jedinstveni sistem YUTA GARANCIJE PUTOVANJA gde smo u sličnim situacijama uspeli u saradnji sa osiguravačima da dovedemo putnike do isplate potraživanja, u najvećem delu u apsolutnom iznosu. Najveći izazovi su nam do sada bili tokom 2018. ali smo ih uspešno savladali i pokazali da takav vid garancije nije uzalud bio prepoznat i u zemljama EU i okruženja kao najbolji mogući model garancije. Nažalost sa dolaskom COVID-a takva vrsta saradnje sa osiguravačima i sam sistem zaštite putnika nije moguć po tom modelu, pa zato sada imamo neke slučajeve za koje nismo u potpunosti sigurni da li će osiguravači isplatiti štete koje su nastale. Svakako da je svima nama u ovoj delatnosti od posebne važnosti da u takvim situacijama putnici budu u potpunosti zaštićeni i da mogu lako i jednostavno da dođu do svog novca. U ovom momentu sve je u rukama osiguravača.

e-TN: Poseban problem ove godine izazvao je rast cena goriva što je uticalo na vanredno povećanje cena aranžmana koji su u sebi sadržali usluge avio i autobuskog prevoza. Te korekcije cena prouzrokovale su doplate za već uplaćene aranžmane što je, čini se, izazvalo dosta nerazumevanja kako kod putnika, tako i u široj javnosti?

To se desilo kao produkt Ukrajinske krize i njenog uticaja na tržište derivata nafte. Ni na koji način niko od kolega kod ugovaranja prevoza nije mogao pretpostaviti da će to uzrokovati ovakav rast cena goriva pa samim tim i cena usluga prevozu, kako avio tako i drumskog. Veliki broj agencija ne poseduje svoje autobuse, već ih iznajmljuje od kompanija koje se uslužno bave prevozom. One su svoje cene po jednom pređenom kilometru, kako se i inače ugovara cena zakupa autobusa, povećale i do 30% na ranije ugovorene cene. Ista situacija se dogodila i sa avio kompanijama i cenom goriva, pa samim tim i ukupnim cenama zakupa aviona. Mislim da se javnost ovim bavila više kroz obraćanja pojedinih tzv. zaštitnika potrošača, koji su i do sada insistirajući na nekim rešenjima veoma pogrešno usmeravali putnike-potrošače na sudske sporove sa turističkim agencijama. Iskustvo i ishodi tih sporova pokazali su da nisu u pravu. Svakako da je uvek u ovakvim situacijama bilo i pojedinačnih grešaka i o tome govori nekoliko prijava turističke inspekcije prema turističkim agencijama, ali ako to uporedimo sa stotinama hiljada putnika, mi u YUTA to posmatramo kao anomaliju kojoj ne treba pridavati značaj, jer svakako da YUTA nikada nije i neće podržavati bilo kakvo poslovanje koje je u suprotnosti sa Zakonima.

e-TN: Sve je to uticalo da se nastavi negativna medijska kampanja koja i inače traje već duže vreme. Ta kampanja je, bar meni tako deluje, uperena na sve turističke agencije i može imati veoma ozbiljne posledice ne samo na same turističke agencije već i na korisnike njihovih usluga. Imate li neki plan kako da se to prekine, jer odlazimo u drugu krajnost, a to je da su svi vlasnici turističkih agencija žigosani kao varalice a u stvari sami potencijalni putnici postaju žrtve različitih prevaranta sa interneta?

Apsolutno ste u pravu. Već više godina unazad smo svedoci apsolutno neopravdane negativne kampanje prema turističkim agencijama. Svakako da ima problema ali oni nisu ni izbliza u toj meri važni ni veliki kao u nekim drugim oblastima. I pored toga svi pojedinačni primeri se stavljaju u kontekst kako su svi koji se tim poslom bave "prevaranti i lopovi". Ovo se pre svega odnosi na štampane medije, jer na društvene mreže ne možemo da utičemo, a to je već poseban problem. Svakako da takav senzacionalistički pristup pojedinačnim slučajevima, za koje se najčešće rešenje dogodi u najbržem mogućem roku, ostavlja prostor manipulacija i dovodi u sumnju potencijalne putnike, čime se direktno nanosi šteta svima u našoj delatnosti. Smatram da je neophodno da u narednom periodu pokušamo da sa tim medijima uspostavimo bližu saradnju i da na neki način zajednički edukujemo putnike o njihovim pravima ali i njihovim obavezama, što se često zaboravlja. U tome ima naravno i plaćenih kampanja, najčešće usmerenih na neke turističke destinacije. U narednom periodu apsolutno će nam biti prioritet da se svim dozvoljenim sredstvima borimo protiv ovih pojava.

e-TN: Pomenuli ste Ukrajinsku krizu. Da li se može očekivati da će rat u Ukrajini doneti nove potrese kada su u pitanju naše turističke agencije?

U ovom trenutku ne očekujem neke veće potrese, osim već jasnog negativnog uticaja na cene goriva i energenata u celini. Ono što može da nas zabrine u ovom momentu je svakako neizvesnost kako će proteći zimska turistička sezona i u zemlji i na ino destinacijama s obzirom na evidentan nedostatak energenata.

e-TN: Nove tendencije u turizmu sve više daju prioritet individualnim putovanjima i mnogobrojnim online buking sistemima. To je novi izazov za turističke agencije?

Slažem se Vama, iako mislim da kada je reč o našem tržištu individualna online putovanja nisu u tako velikoj meri zastupljena kao na nekim drugim tržištima. Potpuno smo svesni da taj trend raste iz godine u godinu. Upravo i zbog toga je bitno vraćanje poverenja u rad turističkih agencija, ali isto tako i daleko sveobuhvatnija kontrola rada svih pojedinaca, pre svega na društvenim mrežama i na raznim sajtovima, kako bi smo svi mogli da radimo pod istim uslovima. Za ovo je neophodno izmeniti i neke Zakonske odredbe i uspostaviti bolji odnos za turističkom inspekcijom. Potreban je veći broj ljudi u njihovoj službi koji bi se bavili samo internet ponudama, gde kako ste rekli ima sve više prevara i obmana putnika.

e-TN: Licencirane turističke agencije se svakodnevno susreću sa nelojalnom konkurencijom što je takođe, još jedan ozbiljan problem. Kakav je predlog YUTA da se, ako ništa drugo, taj negativan uticaj nelojalne konkurencije bar malo smanji?

Nelojalna konkurencija je problem koji traje jako dugo. Sa razvojem tehnologije i interneta ona samo dobija na svojoj snazi. Svakodnevno smo svedoci da razna udruženja organizuju putovanja a da se ni na koji način ne usaglašavaju sa Zakonom koji propisuje da to mogu da rade samo za svoje članove i da imaju plan aktivnosti unapred za godinu dana i da moraju da najave takva putovanja turističkoj inspekciji minimum tri dana pred put. Pojedinci organizuju sve od jednodnevnih izleta do vrlo atraktivnih putovanja, izdavanja nekretnina u Srbiji ali i inostranstvu i oni se osim društvenih mreža oglašavaju i po banderama, raznim portalima pa čak i na nekim medijima. Potpuno razumem kolege koje su jako nezadovoljne načinom na koji se, pre svega, resorno ministarstvo odnosi prema tome. I do sada smo prijavljivali svaku od ovih aktivnosti kada smo sa istim upoznati. Imamo razumevanja da nema dovoljno ljudi u turističkoj inspekciji za ove vrste kontrola, pa i sa manjkavostima ili zastarelošću Zakonskih odredbi, ali ovo mora biti prioritet za rešavanje ukoliko ne želimo da većina kolega izgubi strpljenje i pređe u tzv. sivu zonu. Ako je neko uredno registrovan u APR-u, ima odgovarajuću licencu, ima uredno prijavljene radnike i sve obaveze plaća uredno, onda najmanje što država treba da uradi je da takve lojalne pravne subjekte zaštiti u najvećoj mogućoj meri. YUTA apeluje i insistira da se ovaj problem što pre reši.

e-TN: Za vreme mandata prethodnog Upravnog odbora YUTA znatno je smanjen broj članica YUTA. Zašto?

U ovom trenutku YUTA ima 170 punopravnih članica (turističkih agencija), 48 pridruženih članica i 29 internacionalnih članica. I ovaj broj članica YUTA čini apsolutno reprezentativnim i jedinim profesionalnim udruženjem turističkih agencija koje čine oko 75 % ukupnog organizovanog prometa na tržištu Srbije. COVID kriza je uslovila i probleme u finansijskom delu poslovanja našeg udruženja pa smo bili primorani da u značajnoj meri podignemo iznose članarina, koje i pored toga ne pokrivaju sva potrebna sredstava za nesmetan rad udruženja. To je naišlo na određeni otpor kod kolega koji su takođe bili u finansijski teškoj situaciji. Ovaj ma koliko bio nepopularan potez je morao da se desi. Od velikog broja agencija 45 članica nije produžilo svoje članstvo, skoro polovina je prestala sa radom usled krize, a nažalost drugima su iznosi članarina bili preveliki. Ovakav potez je bio apsolutno opravdan i zbog ranijih dugovanja jednog broja članica prema udruženju, a došao je u najgorem mogućem trenutku za našu delatnost.

Moram da naglasim da je YUTA evo već skoro 70 godina nosilac svih važnih aktivnosti na unapređenju rada turističkih agencija i da kontinuirano radi sa svim činiocima vlasti u cilju rešavanja problema naše delatnosti. Neprestano edukujemo i pravno savetujemo kako putnike tako i naše kolege.

Veoma smo aktivni kada je u pitanju međunarodna saradnja. YUTA u mnogim zemljama Evrope i regiona ima daleko veći autoritet nego u Srbiji.


Datum postavljanja na sajt: 28. 11. 2022 09:17:36