PIVNICE I VINO
Kad čujete Negotin prvo što vam padne na pamet su: Mokranjac, Hajduk Veljko, med i vino

Uzgajanje grožđa i proizvodnja vina u Negotinskoj Krajini imaju viševekovnu tradiciju. Odatle se vino izvozilo krajem 19.veka u Francusku, Nemačku, Austrougarsku, Rusiju i iz toga doba datiraju nagrade na svetskim sajmovima vina.

U ovom kraju Srbije vino se nekad pravilo, čuvalo i negovalo u posebnim objektima koji se nazivaju pivnice (pimnice). Pivnice se više ne grade i u mnogim selima su kompleksi pivnica nestali. Danas su sačuvane Rajačke, Rogljevske, Smedovačke, Štubičke i Bratujevačke pivnice. One su do danas zadržale nekadašnji ambijent i postala su atraktivna mesta gde je vreme stalo.

One predstavljaju jedinstven arhitektonski kompleks vinskih podruma nastao od polovine 18. i do tridesetih godina 19. veka. Čitava naselja "u kojima stanuje vino" građena su najčešće od tesanog kamena i brvana, debelih zidova često i preko 60 cm a krovovi su pokriveni ćeramidom. Podrumi su delimično ukopani u zemlju da temperatura ne varira mnogo tokom godine, a na spratu su prostorije za boravak u doba berbe i negovanja vina. Pivnice su u nepravilnim uličicama, a na središnjim platou su obično zapis i natkriveni bunar kao zborno mesto. Pojedine pivnice su preuređene, ali je zadržan specifični ambijent i u njima se mogu degustirati i kupiti čuvena krajinska vina, nastala kao srećan spoj plodne zemlje, obilja sunca i nadmorske visine od 150 do 250 metara.Pivnice u selu Rajac se nalaze nedaleko od istoimenog sela, na brežuljku pored Timoka. Kompleks čini 270 pivnica oko centralnog trga sa česmom. Podrumi su delimično ukopani u zemlju kako bi temperatura vrlo malo varirala tokom godine, a na spratu su prostorije za boravak u doba berbe i negovanja vina.

Pivnice u selu Rogljevo predstavljaju kompleks od oko 150 pivnica. Većina je podignuta u XIX. veku, mada se smatra da ih je, kao i u drugim mestima, bilo i u XVIII. veku. Kao i ostala naselja pivnica fomirane su od nepravilnih uličica sa središnjim platoom sa zapisom i natkrivenim bunarom kao kulturnim i zbornim mestom.

Na oko 5 km od Negotina, a 15-ak od istoimenog sela nalaze se Pivnice sela Štubik. Nekada ih je bilo preko 300, a do današnjih dana je ostalo sačuvano tek tridesetak. Građene su kao prizemne drvene zgrade sa tremom, ili pak spratne sa podrumom.

Pivnice u selu Smedovac se za razliku od prethodnih kompleksa nalaze na samom ulazu u selo, na putu između Rogljeva i Rajca.Ovdašnji vinari su poznati kao proizvođači vrhunskih vina čiji kvalitet potvrđuju značajne međunarodne nagrade na prestižnim vinskim sajmovima. Na vinskom putu Srbije ima oko 25 krajinskih vinarija u čijim degustacionim salama se može uživati u kvalitetnim vinima.Datum postavljanja na sajt: 07. 03. 2023 08:55:02